Synopel is gespecialiseerd in het proces van collectief, samen ontwerpen. In dat proces gaan we op zoek naar de wensen en vragen van de opdrachtgever.

De wens tot verduurzaming is zo de aanleiding voor een veel breder gesprek over de toekomst van het gebouw. Dat gesprek is niet alleen van belang voor een gedragen eindresultaat maar ook voor een beter plan: de opdrachtgevers hebben immers de meeste ervaring met hun eigen gebouw. In dat proces werken we toe naar een breed gedragen plan waarbij we stapsgewijs werken aan wederzijds inzicht, betrokkenheid en eigenaarschap. We organiseren het proces zo dat iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Bij collectieve opdrachtgevers als Verenigingen van Eigenaren is dit van groot belang; hier wordt tevens de basis gelegd voor de latere besluitvorming.

Nieuwe energie